BHS134V


Ảnh khác

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Kích thước:340mm-310mm-150mm

Chất liệu sử dụng: Vải dù xốp

Call để có thông tin chi tiết hơn:

38122 332 - 38108 311

sản phẩm liên quan